ticker

|| अनुकूल परिस्थितीत मनाचा तोल आणि  प्रतिकूल परिस्थितीत मनाचा संयम कदापि ढळू देऊ नकोस ||