|| अनुकूल परिस्थितीत मनाचा तोल आणि प्रतिकूल परिस्थितीत मनाचा संयम कदापि ढळू देऊ नकोस ||

Share it now!
|| अनुकूल परिस्थितीत मनाचा तोल आणि प्रतिकूल परिस्थितीत मनाचा संयम कदापि ढळू देऊ नकोस ||

." data-share-imageurl="">